Overleve som kunstner

Overleve som kunstner

 

Det er ikke min mening at alle skal være kunstnere, men det er min mening at alle, som en del av sin almenkunnskap, bør være bedre rustet til å forstå og verdsette kunstneriske utrykk. Jeg er nemlig overbevis om at en økt forståelse av kunst vil gavne vårt samfunn betrakelig. Grunnskolen bør ikke bare innføre sine elever i elementære håndverk som matlaging, sløyd og strikking. De unge bør i mye større grad få oppleve kunst og utrykke seg kunstnerisk. De bør også bli undervist i hvordan en kunstner kan utøve sitt yrke, ingen bør gå ut av grunnskolen med den holdningen at kunstneriske utrykk er noe man kun kan holde på med som en artig hobby. Det er på høy tid at vi tar kunst på alvor.

 

Som voksen kunstner fins det en rekke støtteordninger, stipender, lån og annen form for finansiering man kan benytte seg av. Men veldig mange mennesker i vårt samfunn, politiker og lekmann, mener disse støtteordningene er overflødige og unødvendige. Det paradoksale er at hadde vårt samfunn tatt kunst på alvor så hadde faktisk støtteordninger vært overflødig. I vårt rike land har vi havnet i en nesten komisk situasjon når det gjelder kunst. Den utøvende kunstneren kan ikke overleve på salg av sine kunstverk eller på andre måter knyttet til sin kunst. Han/hun vil måtte bruke veldig mye av sin tid på å søke forskjellige støtteordninger. For den aktive søker kan privat og offentlig støtte faktisk utgjøre en god slump årlig, men det viktigste for kunstneren uteblir; å bli tatt alvorlig.

 

I dagens Norge har kunstnere blitt en egen kaste som det offentlige finansierer fordi vi har råd til det og fordi en rekke samfunnsvitere og filosofer har fortalt oss at vi må ha et levende kulturliv. Det offentlige finansierer ikke kunst fordi vi lever i et samfunn som selv forstår verdien av kunst. De få av oss som har overlevd veien fra grunnskolen og til endt kunstutdannelse vil i stor grad måtte leve resten av sine liv (hvis de våger å leve av sine utdannelse) som parasitter på den offentlige pengesekken.

 

preview_COLOURBOX7804442

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *