Kunst over landegrensene

 

Kunst formidler ikke bare verdier, lengsler, håp og søken for det samfunnet hvor den er produsert. Kunst formidler sine verdier også mellom ulike kulturer og tradisjoner, ja også mellom ulike religioner og ideologier.

 

Påvirkningen går begge veier og har historisk sett vært med på å bygge broer mellom kulturer. Visuell kunst, musikk og dans formidles uten oversettere da kunstens underliggende språk er universiell. Folkevandringer har sjeldent vært ledsaget av kun positive handlinger, invasjoner og krigføring opptar desverre størstedelen av menneskets historie. Men med konflikter mellom ulike grupper har det også foregått en kulturutveksling som vanskelig kunne ha skjedd i så stor grad om det ikke hadde vært for de ikke-verbale språk.

 

I historien ser vi gang på gang hvordan det kulturelle livet i et okkupert området har blitt beriket og vi ser også en berikelse i kulturlivet i okkupantenes eget samfunn. Misfortså meg ikke, jeg unskylder ingen form for undertrykkende konflikt, men jeg finner det interessant hvordan kunst og kultur har spredd seg og bidratt til utvikling. Vi ser det i dag også og det i en ganske ekstrem grad. Tv og internet sprer kunst og kultur globalt, på godt og vondt… Global migrasjon likeså. Vi kan ikke stanse, ei heller bremse opp den globale kulturutvekslingen, men vi hadde kunnet takle den mye bedre hvis vi i utgangspunktet hadde hatt større respekt og forståelse for kunst og kultur. Med kunnskap kommer alltid sunn kritikk, vår verden preges desverre av en overvekt av usunn og feilaktig kritikk. Ulike kulturer over hele verden har en ting til felles, de utrykker seg kunstnerisk via sang, dans, musikk og visuell kunst. En kunstinteressert inder vil i mye større grad kunne forstå norsk kunst og kultur enn en ikke-kunstinteresset inder, og vise versa så klart. Kunst er et internasjonalt og tidløst språk som alle samfunn ville vært tjent med å sette seg grundigere inn i.

 

 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *