Hvorfor kunst?

Hvorfor kunst?

 

Hulemalernes “kunst” var viktig for stammen og fellesskapet i det disse menneskene trodde de kunne fange byttedyrenes sjel med sine malerier og dermed gjøre jakten lettere. I disse samfunnene hadde kunsten en konkret funksjon. Men hva skal vi med kunst i dag?

 

Hulemalerienes funksjon for jegerstammene i bl.a. det sørlige Frankriket kan sammenlignes med senere tiders religioner. Mennesket skaper seg overnaturlige vesener for tilbedelse og rettleding og målet er trygghet og sikkerhet for enkeltmennesket og gruppen. Men hva hadde de forskjellige mytologiene, religionene og ideologiene vært uten sine visuelle symboler, uten sin kunst? Kan noen med hånden på hjertet forestille seg gresk mytologi uten samtidig å se for seg greske skulpturer og templer? Hva hadde kristendommen vært uten 2000 år med intens illustrering av bibelhistorien i form av malerier, skulpturer, grafikk, sang og kirkearkitektur? Riktig nok ble det meste av visuell kunst knyttet til kristendommen finansiert av alt fra klostersamfunn til konger og paver av den enkle grunn at flertallet av befolkningen ikke kunne lese. Det ble ikke bedre av at gudtjenestespråket i hundrevis av år var latin. Men den visuelle illustreringen av biblehistorien og av mytologi fortsatte ufortrødent selv etter at lesekyndighet ble allment utbredt og nasjonale språk overtok for latinen under gudstjenestene. Sannheten er at de visuelle utrykksformene, samt sang og musikk,  har en kraft som det skrevne ord mangler.

 

Kunst, herunder selvfølgelig også litteratur, drama og poesi, har altså en kraft og en formidlingsevne som går utover de tradisjonelle, prosaiske fortellerteknikkene. Det at mennesket i det hele tatt har utviklet kunstneriske utrykksformer er det beste beviset for at kunst har en verdi. Kunst hjelper oss med å forstå oss selv som mennesker, kunst beskriver menneskelige tilstander, følelser, behov og livssyklus på en måte vårt daglige språk ikke er i stand til. Ja, gode språkkunnskaper er nødvendig for å kunne formidle og forstå egne og andres ønsker og behov, det er vi alle enige om. Men hvorfor er ikke de kunstneriske språkformer like høyt ansett? En forbausende stor andel av visuelle kunstnere sliter med dysleksi, problemer med å utrykke seg leksikalt gir altså er dertil større behov for å utrykke seg grafisk. Da er det synd at det visuelle, kunstneriske språket i dagens samfunn nermest blir sett på som overflødig underholdning. Det samme gjelder selvfølgelig musikk og dans, altså ikke-verbale utrykksformer.

 

preview_COLOURBOX2201053

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *