Hvor mye er kunsten verdt?

 

Å skulle sette en pengeverdi på et kunstverk er mye det samme som å skulle selge en leilighet. Verdisettingen foregår i form av en auksjon, og det er greit nok. Verdien av kunstverk vil med andre ord ikke øke med mindre kunsten i seg selv oppnår høyere anseelse i samfunnet generelt. Kunstverket kan være et maleri, en skulptur, en ballettforestilling, en konsert eller en teaterbillett. Hvis vi ser bort i fra populærmusikken er alle de overnevnte kunstverkene subsidiert på en eller annen måte.

 

Å kjøpe en bolig er en investering som i de fleste tilfeller gir avkastning over tid. Mange kunsthandlere oppererer etter samme prinsippet. Men som vanlig arbeidstager får man sjelden lån for å kjøpe et kunstverk og få mennesker tar opp dyre forbrukerlån for å kjøpe et bilde eller en skulptur de liker, dyrt sportsutstyr derimot…

 

Nordmenn flest ser ikke verdien av kunst, men det er ikke deres egen skyld. Vi er ikke opplært til å forstå hverken kunst eller kultur og dermed kan vi jo heller ikke sette pris på det. Her i landet er vi opplært til å sette pris på sportskultur og på dette området ruller millionene. Få Nordmenn setter spørsmålstegn ved de enorme beløpene som brukes på å få frem mennesker som kan gå 10km raskt på et par ski. Få bryr seg også om at de samme skistjernene har sine adresser (og kontoer) i steder som Monaco og altså ikke leverer fem flate øre tilbake til landet som brukte millioner på å dyrke deres talent.

 

Hvor mye er så kunsten verdt? Ingenting.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *