Salg og kjøp

Salg og kjøp

  Å overleve av sin kunst alene er meget få kunstnere forundt, å leve et godt liv av sin kunst kan de aller fleste bare glemme. Som barn blir vi ofte spurt av foreldre, onkler og tanter hva vi skal …

Les mer

Historisk finansiering

  Kunst har alltid blitt eid i en eller annen form. I mange europeiske land er det i dag staten, eller det offentlige, som eier kunsten i form av mikro lån, stipender, fond, legater og andre støtteordninger. I tidligere …

Les mer

Hvor mye er kunsten verdt?

  Å skulle sette en pengeverdi på et kunstverk er mye det samme som å skulle selge en leilighet. Verdisettingen foregår i form av en auksjon, og det er greit nok. Verdien av kunstverk vil med andre ord ikke øke …

Les mer