Hvorfor kunst?

Hvorfor kunst?

  Hulemalernes “kunst” var viktig for stammen og fellesskapet i det disse menneskene trodde de kunne fange byttedyrenes sjel med sine malerier og dermed gjøre jakten lettere. I disse samfunnene hadde kunsten en konkret funksjon. Men hva skal vi med …

Les mer

Kunst over landegrensene

  Kunst formidler ikke bare verdier, lengsler, håp og søken for det samfunnet hvor den er produsert. Kunst formidler sine verdier også mellom ulike kulturer og tradisjoner, ja også mellom ulike religioner og ideologier.   Påvirkningen går begge veier og …

Les mer

Hva er kunst?

Hva er kunst?

  Mange har prøvd å finne svar på dette spørsmålet, men en konkret definasjon lar vente på seg, og godt er det. Skal vi alikevell prøve å sirkle inn begrepet kunst må vi begynne med begynnelsen.   Den eldste formen …

Les mer

Overleve som kunstner

Overleve som kunstner

  Det er ikke min mening at alle skal være kunstnere, men det er min mening at alle, som en del av sin almenkunnskap, bør være bedre rustet til å forstå og verdsette kunstneriske utrykk. Jeg er nemlig overbevis om …

Les mer

Salg og kjøp

Salg og kjøp

  Å overleve av sin kunst alene er meget få kunstnere forundt, å leve et godt liv av sin kunst kan de aller fleste bare glemme. Som barn blir vi ofte spurt av foreldre, onkler og tanter hva vi skal …

Les mer