Kjære kunstelskere!

Jeg er en 53 år gammel kunsthistoriker som jobber med barn og ungdom i Oslo kommune. Hensikten med denne bloggen er å sette fokus på hvordan kunst kan brukes i skoleundervisning og annet barne- og ungdomsarbeid. Det er nemlig min hellige overbevisning at en større og dypere kunstforståelse hos ungdom ikke bare kan være nyttig for enkeltpersonen, men også for samfunnet generelt.

Dagens ungdom har gode fritidstilbud så lenge det er sport de er interreserte i, de som ikke vil delta i sport derimot befinner seg ofte uten tilbud og må eventuelt sette i gang på egen hånd. Jeg syntes dette er beklagelig da min erfaring med ungdom er at ulike kunstformer kan hjelpe ungdom (spesielt ungdom i sårbare og utsatte situasjoner) med å “lette på trykket”.

Med kunst mener jeg all kunst. Enkelte syns kanskje jeg med denne holdningen gaper over for mye, men sannheten er at de ulike kunstartene, i likhet med andre fagområder, deler grunnleggende “lover og regler”. På samme måte som helse, kosthold og fysisk trening er grunnleggende elementer i de aller fleste sportsgrener, fins det grunnleggende egenskaper og ferdigheter som deles av de aller fleste kunstarter.

Mitt mål med denne bloggen er å øke forståelsen for hvordan økt kunskap om kunst kan hjelpe enkeltpersoner og samfunn med å utvikle og takle seg selv.

Beste hilsen

Eva