Hvorfor kunst?

Hvorfor kunst?

  Hulemalernes “kunst” var viktig for stammen og fellesskapet i det disse menneskene trodde de kunne fange byttedyrenes sjel med sine malerier og dermed gjøre jakten lettere. I disse samfunnene hadde kunsten en konkret funksjon. Men hva skal vi med …

Les mer