Kunst over landegrensene

  Kunst formidler ikke bare verdier, lengsler, håp og søken for det samfunnet hvor den er produsert. Kunst formidler sine verdier også mellom ulike kulturer og tradisjoner, ja også mellom ulike religioner og ideologier.   Påvirkningen går begge veier og …

Les mer